Hulp nodig? Bel gratis 24 uur per dag 0800-2000 | Direct nood? Bel 112Deze site direct verlaten

06 april 2019

Reactie Veilig Thuis op artikel in Gelderlander

Op 6 april stond in de ‘de Gelderlander’ een artikel over Veilig Thuis Gelderland-Zuid. We betreuren het dat de ouders in dit artikel onze betrokkenheid zo hebben ervaren. In verband met privacy, gaan we niet inhoudelijk in op dossiers of handelswijze van Veilig Thuis. In onderstaande reactie willen we u graag laten weten hoe wij werken.

Meldingen en starten onderzoek

Veilig Thuis neemt een melding die zij krijgt over een kind in een mogelijk onveilige situatie serieus. Ze heeft de wettelijke taak om deze meldingen te onderzoeken. Het al dan niet starten van een onderzoek is een beslissing die multidisciplinair genomen wordt door een onderzoeker, gedragsdeskundige en/of vertrouwensarts. Een melding kan dus aanleiding geven tot een onderzoek maar is geen vanzelfsprekendheid.

Begrip en in contact blijven

We begrijpen dat onderzoeken soms door directbetrokkenen als onplezierig of zelfs als onrechtvaardig kunnen worden ervaren. Medewerkers van Veilig Thuis houden zo veel mogelijk rekening met deze gevoeligheid. Wij proberen altijd in gesprek te gaan en blijven met een gezin over de zorgen die er zijn gemeld over een kind. Dat is onderdeel van onze werkwijze.

Veiligheid van het kind staat voorop

Wanneer directbetrokkenen geen toestemming geven, kan Veilig Thuis gebruik maken van haar wettelijke bevoegdheden om toch informatie in te winnen. Bij een onderzoek mag Veilig Thuis niet alleen vertrouwen op informatie die ze van de ouders krijgt. De veiligheid van een kind staat altijd voorop.

Ontevreden over ons werk?

Veilig Thuis werkt volgens een strikt handelingsprotocol. Houden we ons niet aan de regels, dan kunnen mensen met ons in gesprek, een klacht indienen of een juridische procedure beginnen. Geuite kritiek, aandachtspunten of opmerkingen over ons functioneren, nemen wij serieus en wij proberen daarvan te leren.