Hulp nodig? Bel gratis 24 uur per dag 0800-2000 | Direct nood? Bel 112Deze site direct verlaten

15 juni 2019

15 juni: Internationale dag tegen ouderenmishandeling

Het houdt niet op, totdat je iets doet

Vandaag, zaterdag 15 juni is het de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Wereldwijd besteden organisaties aandacht aan het signaleren, stoppen en voorkomen van ouderenmishandeling. Denk hierbij aan lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing en financieel misbruik bij ouderen. Het Ministerie van VWS start met de nieuwe campagne “Het houdt niet op, totdat je iets doet”.

Landelijke cijfers spreken over zo’n 200.000 gevallen van ouderenmishandeling per jaar. Veilig Thuis Gelderland-Zuid  had in 2018 ruim 200 adviesvragen, meldingen en onderzoeken over ouderenmishandeling. De kennis over ouderenmishandeling neemt  toe, maar er rust nog wel een taboe op om er over te praten. Willen we dit probleem terugdringen, dan is er dus nog steeds veel te winnen! Bijvoorbeeld door alerter te zijn op signalen en/of het gesprek aan te gaan met de oudere en zijn/haar omgeving. Ook kunnen we  nauwer samenwerken met allerlei partijen die werken met of voor ouderen.

“Om die reden zetten we in op bewustwording, voorlichting en het vergroten van handelingsperspectief. We betrekken daarbij professionals, vrijwilligers en inwoners van de regio Gelderland-Zuid. En we leggen ook uit dat zij Veilig Thuis kunnen bellen voor (anoniem) advies of een melding”, aldus de Maaike Geertzen, projectleider ouderenmishandeling bij onze GGD.

Conferentie ouderenmishandeling

Veilig Thuis Gelderland-Zuid organiseert op maandag 17 juni voor professionals en vrijwilligers een regionale conferentie. Ruim 100 deelnemers willen meer weten over verschillende aspecten rondom ouderenmishandeling! Aan bod komen vragen als: “hoe ga je om met signalen in andere culturen? En met de rol van een mentor en bewindvoerder bij financieel misbruik en het omgaan met morele dilemma’s?” De bijeenkomst is inmiddels volgeboekt, maar er volgen in 2019 en 2020 nog enkele bijeenkomsten.

Maakt u zich zorgen om een oudere?

Ouderenmishandeling, het komt dus vaker voor dan u denkt. Ook bij u in de buurt. Heeft u zorgen om een oudere? Vermoedt u dat hij of zij wordt verwaarloosd? Of het slachtoffer is van financieel misbruik, psychisch of lichamelijk geweld?  Bespreek dit met iemand die u vertrouwt. Of  neem contact op met Veilig Thuis (0800-2000 / 24 uur per dag) voor advies. Dit kan anoniem.

Meer informatie

Meer informatie over het herkennen van signalen kunt u ook vinden op de website van Veilig Thuis Gelderland-Zuid  en op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Heb je als professional zorgen en wil je deze bespreken? Neem contact op met de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld in je organisatie of wijkteam, of neem contact op met Veilig Thuis (0800-2000) voor advies of het doen van een melding.