Hulp nodig? Bel gratis 24 uur per dag 0800-2000 | Direct nood? Bel 112Deze site direct verlaten

14 oktober 2021

Leerbijeenkomsten Veilig Thuis en lokale teams

Veilig Thuis en de wijkteams van de gemeenten zijn in de regio Nijmegen vorig jaar gestart met leerbijeenkomsten. Dit zijn bijeenkomsten op gemeenteniveau met uitvoerende medewerkers van Veilig Thuis en het lokale team. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan ze met elkaar in gesprek. Hierdoor leren de medewerkers elkaars werk beter te kennen en ontstaat er begrip voor elkaar.

Het is heel waardevol om met elkaar het gesprek aan te gaan over samenwerking en hoe dat beter kan. Door de korte lijn zoeken Veilig Thuis en de wijkteams elkaar gemakkelijker op. Verder stellen we vast dat het belangrijk is om dezelfde taal te spreken. Verstaan we bijvoorbeeld allemaal hetzelfde onder het begrip ‘casusregie’?

Ook deelnemen?

Begin dit jaar is afgesproken is om de leerbijeenkomsten jaarlijks te herhalen. Van oktober 2021 tot en met januari 2022 staan weer nieuwe bijeenkomsten gepland in Rivierenland en Stad Nijmegen. De wens van Veilig Thuis is om volgend jaar de leerbijeenkomsten met de wijkteams uitbreiden. We richten ons dan ook op de uitvoerend medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen. Hierover zijn ook afspraken gemaakt in de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming.

Heeft jouw gemeente zich nog niet opgegeven voor een leerbijeenkomst en heb je interesse? Stuur dan een mail naar mvandongen@veiligthuisgz.nl.