Hulp nodig? Bel gratis 24 uur per dag 0800-2000 | Direct nood? Bel 112Deze site direct verlaten

14 oktober 2021

Uitvoer Tijdelijk Huisverbod door VT

Vanaf 2021 voert Veilig Thuis de maatregel Tijdelijk Huisverbod (THV) uit. Dat betekent dat een pleger van huiselijk geweld tien dagen zijn of haar woning niet in mag. Hij of zij mag dan ook geen contact met partner of kinderen opnemen.

Deze periode is bedoeld als afkoelingsperiode om verdere escalatie te voorkomen. In de tussentijd kan de hulpverlening op gang komen. Het tijdelijk huisverbod is een zware maatregel. Het is een beschikking die wordt bekrachtigd door de burgemeester.

Voorheen werd de maatregel uitgevoerd door de afdeling Bijzondere Zorg van de GGD. Het proces is nu verder uitgewerkt: twee THV-specialisten krijgen bij de uitvoering hulp van medewerkers van Veilig Thuis. Deze medewerkers doen ook de screening en voeren de tijdelijk huisverboden uit.

Informatie uitwisseling wijkteams

Er is veel behoefte aan informatie en uitwisseling over het tijdelijk huisverbod. Voor de zomervakantie was er een bijeenkomst voor alle wijkteams in Gelderland-Zuid. De deelnemers hoorden aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe het tijdelijk huisverbod werkt. Verder is uitgelegd hoe de samenwerking met de gemeenten eruit ziet.

Dit najaar organiseert Veilig Thuis opnieuw twee grote bijeenkomsten. De eerste is op 18 november en bedoeld voor de hulpofficieren van justitie (Hovj’s) en de ambtenaren Integrale Veiligheid (IV). De tweede bijeenkomst is op 25 november. Deze is bedoeld voor de wijkteams.

Heeft u interesse voor één van de deze bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar mvandongen@veiligthuisgz.nl. Ook als u nog vragen heeft.