Hulp nodig? Bel gratis 24 uur per dag 0800-2000 | Direct nood? Bel 112Deze site direct verlaten

08 maart 2023

Stop Femicide!

Een moord op een vrouw omdat ze een vrouw is, noemen we femicide. Het aantal gevallen van femicide is in Nederland flink hoger dan in ons omringende landen. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuisen het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang vinden dat zorgwekkend. Daarom roepen we het kabinet samen op een integrale aanpak te ontwikkelen om dit aantal omlaag te brengen. Dit doen we onder de motto’s: #StopFemicide en #NietEénMeer.

High impact crime

In Nederland spreken we vaak over ‘geweld in de relationele sfeer’ of ‘een familiedrama’ als het gaat over femicide. Deze woorden geven niet aan wat er echt aan de hand is. Femicide is een high impact crime,  zo moet je het dus ook behandelen. Elke acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord. Bijna altijd door haar man, of ex-man. Vaak omdat een vrouw uit de relatie wil stappen of op een andere manier haar grenzen aangeeft. Het overkomt vrouwen vaker dan mannen. In onze samenleving zijn vrouwen nog te vaak de ondergeschikte partij in een relatie. En meer afhankelijk van de man.

Intieme terreur

Bij femicide is er in veel gevallen sprake van een geweldsvorm die we intieme terreur noemen. Intieme terreur kenmerkt zich door een patroon van controle en dwang. Bijvoorbeeld door te soleren, vernederen en/of intimideren van de partner. Ook ernstig fysiek geweld en/of seksueel geweld met soms zelfs met een fatale afloop. Dat is femicide.

Gezamenlijke aanpak noodzakelijk

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis betaat uit de netwerkorganisatie van 25 regionale Veilig Thuis-organisaties. Aan het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang Valente zijn 24 organisaties aangesloten. Samen roepen we onder de motto’s #StopFemicide en #NietEénMeer op tot een gezamenlijke aanpak van femicide.

We roepen VWS en J&V op om te erkennen dat femicide een high impact crime is. Die een stevige, integrale aanpak nodig heeft. We roepen beide ministeries en het veld op om samen met ons de handen ineen te slaan. En aan de slag te gaan met de volgende vijf acties:

  • Ministerie van VWS: Zet in op preventie. Zorg voor bekendheid van de ernst van femicide. Zo kunnen professionals zoals wijkteams, huisartsen en het onderwijs, omstanders en slachtoffers de signalen van intieme terreur en dreigende femicide herkennen.  En weten wat ze moeten doen en hoe ze het gesprek moeten aangaan. Hierbij kun je gebruik maken van de video ‘Je staat er niet alleen voor’.
  • Veld: Herken de rode vlaggen die wijzen op intieme terreur met het risico op een fatale afloop.  Denk aan stalking, geweld tijdens de zwangerschap, wurgpogingen en steeds meeer geweld. (Zie ook de factsheet intiem-terreur).
  • Ministerie van VWS: Maak de hulpverlening laagdrempelig en toegankelijk. Dat kan door meer inloopcentra als Filomena of het Family Justice Centre op te zetten. En ook door de chat van het meldpunt VeiligThuis.nl 24/7 beschikbaar te maken in plaats van allen tijdens kantooruren. Zo kunnen mensen die hulp zoeken daar altijd meteen terecht met hun verhaal.
  • Ministerie van J&V: Zorg voor snelle opvolging na een melding. Bij een melding van ernstig huiselijk geweld,  is het ondenkbaar dat er pas na zes weken contact is. Maak het mogelijk dat er binnen één week opvolging is na een zo’n melding.
  • Ministerie van J&V: Maak het veiliger om aangifte te doen.  Bijvoorbeeld door de naam van degene die aangifte doet niet te vermelden.  Of ervoor te zorgen dat een melding voldoende is.  Net als bij strafbare kindermishandeling. In het algemeen roepen we Den Haag op om werk te maken van een stafrecht dat meer is ingericht op bescherming van het slachtoffer.  En minder op die van de dader.