Hulp nodig? Bel gratis 24 uur per dag 0800-2000 | Direct nood? Bel 112Deze site direct verlaten

Ik heb hulp nodig

Huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling komen vaak voor, in alle leeftijden en in alle culturen. Het zijn de meest voorkomende vormen van geweld. Als je bijvoorbeeld wordt uitgescholden of misschien zelfs geslagen. Of als je ouders veel ruzie maken en elkaar uitschelden. Maar ook als jij zelf soms agressief wordt. Het is belangrijk dat het thuis weer veilig wordt en dat er hulp voor iedereen komt. Want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten!

Dit kun je doen

Het is erg belangrijk dat je er niet alleen mee blijft rondlopen. De eerste stap die je zelf kunt zetten is erover praten. Praat met iemand die je vertrouwt, die jou kan adviseren en kan helpen. Dit kunnen familieleden, buren of vrienden zijn maar ook bijvoorbeeld jouw huisarts of de wijkagent.

Vaak zijn er meer mensen die jou willen helpen dan je zelf denkt. Je kunt je hart luchten bij deze persoon en je kunt ook vragen of hij of zij met jou meegaat naar een organisatie die hulp kan bieden.

Je kunt altijd contact opnemen met Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Dat mag anoniem. Als je belt, krijg je een medewerker aan de lijn. Veel bellers twijfelen al lang over hun zorgen en hebben zelf al van alles geprobeerd. De medewerker neemt de tijd om naar jouw verhaal te luisteren en neemt jou serieus. Ook kan de medewerker je adviseren over de stappen die je kunt nemen. Als je wilt dat wij actie ondernemen, hebben wij jouw toestemming nodig om gegevens aan andere hulpverleners door te geven.

Wanneer je niet kunt bellen, kun je misschien wel met ons chatten via onze website of ons een e-mail sturen.

Wat gebeurt er als ik bel?

We luisteren naar je verhaal.

Je krijgt advies

We zoeken samen hulp

Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag gratis bereikbaar. Bel met 0800 – 2000

Dit kan Veilig Thuis Gelderland-Zuid voor jou doen

Als duidelijk is wat er aan de hand kan zijn, bespreekt de medewerker met jou wat je eventueel zelf kunt doen. Zijn er mensen in de omgeving die kunnen helpen? Samen met jou kijken we of er professionele hulp nodig is. Is dat het geval dan denken we graag met je mee hoe deze hulp georganiseerd kan worden. Wij kunnen jou precies vertellen bij welke hulporganisaties je terecht kunt.

Niet altijd is meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms is verder onderzoek nodig. In dat geval onderzoeken wij de zorgen om vast te stellen wat er aan de hand is én om te bepalen wat er nodig is om de zorgen weg te nemen. Dat doen wij zo veel mogelijk samen met jou. Is na onderzoek nog hulp nodig dan organiseren we die hulp. Deze hulpverlener gaat dan verder om de situatie bij jou thuis weer veilig te krijgen.

Directe nood? Neem contact op met de politie. Bel in geval van nood altijd direct 112.

Veelgestelde vragen

Ja, je mag anoniem melden of advies vragen. Iedere situatie vraagt om een andere oplossing. Soms ben jij de enige die de zorgen/signalen heeft gezien. Dan is het lastig om anoniem te melden. We bepalen altijd samen wat de beste manier is om jouw zorgen te melden bij Veilig Thuis.

Wil je advies en hulp voor de ander en/of jezelf? Je kunt je vragen stellen of je hart luchten. Je krijgt een medewerker aan de lijn, die aandachtig naar je verhaal luistert. Deze medewerker zet alles voor je op een rij, beantwoordt je vragen en geeft je advies.

Je kunt bij ons terecht met al je vragen over huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Het is niet mogelijk om je melding in te trekken.

Ons telefoonnummer en onze diensten, zoals een advies vragen of een melding doen, zijn gratis. Je hoeft dus geen geld te betalen om gebruik te maken van Veilig Thuis Gelderland-Zuid.