Hulp nodig? Bel gratis 24 uur per dag 0800-2000 | Direct nood? Bel 112Deze site direct verlaten

Er is een melding over mij gedaan

Iemand uit jouw omgeving maakt zich zorgen over wat er gebeurt bij jou thuis. Dit kan bijvoorbeeld een familielid zijn, je buren, de politie of de leraar van je kind. Deze persoon neemt contact op met Veilig Thuis. Dat doet hij/zij omdat hij graag wil dat jouw situatie verandert. Dat jij veilig bent.

Wij kunnen ons voorstellen dat je schrikt van de melding. Misschien begrijp je niet waarom en maakt het je onzeker. Op deze pagina leggen we uit wat je kunt verwachten.

Wat doen wij?

Als iemand contact met ons opneemt, proberen wij die persoon meestal eerst advies te geven. Kunnen jullie samen iets doen om de situatie thuis te verbeteren? Als dit niet lukt, kan de persoon er voor kiezen een melding te doen. Wij zijn dan wettelijk verplicht om deze melding te beoordelen. We bekijken:

  • of het thuis onveilig is door huiselijk geweld of kindermishandeling.
  • wat er nodig is om de zorgen weg te nemen.

Als het nodig is, komen we meteen in actie.

Hoe doen we dat?

Wij bekijken of er eerder een Veilig Thuis-organisatie bij jou betrokken was. Ook vragen we of je op dit moment hulp krijgt. En zo ja, welke hulp. We vinden het belangrijk om eerst van jou te horen wat er aan de hand is. Daarom gaan we in de meeste gevallen éérst met jou praten. Daarna zijn er drie mogelijkheden: 

Soms is direct duidelijk wat er nodig is. In dat geval gaan wij deze hulp organiseren. We vragen het wijkteam uit jouw gemeente om je verder te helpen. Daarna stopt de betrokkenheid van Veilig Thuis.

Soms is niet duidelijk wat er nodig is. We gaan met jou en eventuele gezinsleden in gesprek. Als er kinderen zijn, dan praten we daar ook mee. We praten ook met anderen die kunnen helpen de veiligheid te herstellen. Dat kan familie zijn of bijvoorbeeld de huisarts, de wijkagent of een leraar. Zo krijgen we een goed beeld van jullie situatie.

We werken zoveel mogelijk samen met jou (en je gezin). Lukt dit niet, dan kunnen we ook onderzoek doen zonder dat jij het daarmee eens bent. Bijvoorbeeld wanneer dit voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig is.

Als het onderzoek klaar is bespreken we de uitkomst met jou. Als uit de gesprekken blijkt dat er geen onveilige situatie is, dan sluiten wij de melding af.

Blijkt uit het onderzoek dat de thuissituatie niet veilig is? Dan maken we afspraken met jullie: dit noemen we de veiligheidsvoorwaarden. We bekijken welke stappen er nodig zijn voor een stabiele en veilige thuissituatie. Als het nodig is organiseren wij hulpverlening.

We willen zeker weten dat het veilig blijft bij jou thuis. Daarom blijven we op de achtergrond betrokken. Bijvoorbeeld door contact met jou en jouw hulpverleners te houden. Dit kan anderhalf jaar duren. We noemen dit monitoren.

We kijken:

  • Of iedereen zich aan de veiligheidsvoorwaarden houdt;
  • Of de afspraken zorgen voor een veilige situatie; nu en later;
  • Of er gewerkt wordt aan herstel van de problemen.

We overleggen met jou en jouw gezin hoe vaak, met wie en wanneer we contact hebben. Gaat het op de 3 genoemde punten langer dan een half jaar goed? Dan stopt de monitoring en sluiten we jouw dossier.

Veelgestelde vragen

Het is belangrijk dat je weet wat jouw rechten zijn:

  • Je hebt recht op privacy;
  • Je hebt het recht op een vertrouwenspersoon;
  • Je hebt het recht om een klacht in te dienen;
  • Je hebt rechten over jouw dossier.
  • Je mag altijd iemand meenemen naar de gesprekken met Veilig Thuis. Dit kan iemand zijn uit jouw eigen omgeving of een hulpverlener. Als je hulp wilt van een professioneel vertrouwenspersoon, kun je contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Veilig Thuis bewaart de informatie over jou en jouw gezin in ons computersysteem. Hier is geen toestemming van jou of jouw gezin voor nodig. We bewaren de informatie maximaal 20 jaar.

We zijn wettelijk verplicht om een melding te beoordelen. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen onveilige situatie is, dan sluiten we het dossier. Je kunt dan een verzoek indienen om het dossier te laten verwijderen uit het systeem. De medewerker kan jou hierover informeren.

Wij nemen de meldingen, die wij krijgen, heel serieus. De veiligheid van kinderen en jongeren staat bij ons voorop. Daarom komen wij altijd met je praten om van jou te horen wat er aan de hand is. Als jij vindt dat we ons geen zorgen hoeven te maken, kun je dat in het gesprek vertellen.

Nee, je bent niet verplicht om mee te werken. Veilig Thuis heeft wel de wettelijke taak om bij een melding de veiligheid te beoordelen. We mogen daarom zonder jouw medewerking/toestemming een onderzoek doen om de veiligheid te beoordelen.

Iedereen kan een melding bij ons doen. De politie bijvoorbeeld, maar ook leraren, hulp- en zorgverleners, verpleegkundigen, (huis-)artsen, familieleden, buren of vrienden kunnen een melding doen.

Het team neemt contact met jou op om de melding te bespreken. Wat is er aan de hand? Wat is er nodig om problemen op te lossen? Het lokale team bespreekt met jou ook wat er goed gaat thuis en wat je graag zelf wil bereiken. Als er hulp nodig is, dan zorgt het lokale team daarvoor. Ze kunnen jou eventueel ook doorverwijzen naar specialistische zorg.