Hulp nodig? Bel gratis 24 uur per dag 0800-2000 | Direct nood? Bel 112Deze site direct verlaten

Tijdelijk huisverbod

Vanaf 2021 voert Veilig Thuis de maatregel Tijdelijk Huisverbod (THV) uit. Dat betekent dat een pleger van huiselijk geweld tien dagen zijn of haar woning niet in mag. Hij of zij mag dan ook geen contact met partner of kinderen opnemen.

Dit is een afkoelingsperiode, om verdere escalatie te voorkomen. In de tussentijd kan de hulpverlening op gang komen. Het tijdelijk huisverbod is een zware maatregel. Het is een beschikking en de burgemeester moet deze bekrachtigen.

7 stappen van het tijdelijke huisverbod

Een huisverbod is een ingrijpende maatregel. Hoe gaat dat eigenlijk? Hieronder leggen we je de stappen uit.

De burgemeester heeft een tijdelijk huisverbod opgelegd. Dat betekent dat de uithuisgeplaatste niet meer terug naar huis mag. Hij/zij mag in deze tijd ook niet in de buurt van het huis komen of contact opnemen met de achterblijvers. We leggen je rechten en plichten uit.

Tijdens deze afkoelingsperiode regelen we hulp en zorgen we voor veiligheid voor iedereen die betrokkenen is. Het huisverbod geldt in beginsel voor 10 dagen. Dan kijken we verder.

We gaan in gesprek over wat er allemaal is gebeurd, de toekomst en de (professionele) hulp die nodig is. Er vindt ook vaak een gezamenlijk gesprek plaats met de uithuisgeplaatste en de achterblijvers. Om verdere veiligheidsafspraken met elkaar te maken.

Samen werken we aan een veiligheidsplan: dat zijn afspraken voor de korte en lange termijn. Hiervoor verzamelen wij ook informatie van derden, zoals bijvoorbeeld de reclassering, school van je kind(eren) of je huisarts.

We geven rond dag acht een advies aan de burgemeester over het vervolg van het huisverbod. Is de situatie veilig genoeg of moet het huisverbod verlengd worden? De burgemeester neemt het besluit.

Het tijdelijk huisverbod loopt af. Na afloop van het huisverbod gelden de afspraken die gemaakt zijn in het veiligheidsplan. Als de situatie niet veilig is wordt het tijdelijk huisverbod verlengd met maximaal 18 dagen.

Na het einde van het huisverbod stopt het werk van Veilig Thuis. Wij dragen over aan de hulpverlening in jouw gemeente voor verdere ondersteuning. Dit doen we aan de hand van het veiligheidsplan.

Deze informatie kun je ook downloaden via deze folder ‘Tijdelijk huisverbod’.