Hulp nodig? Bel gratis 24 uur per dag 0800-2000 | Direct nood? Bel 112Deze site direct verlaten

Ik wil iets melden

Heb je besloten om een melding te doen? Dat kan bij ons zowel telefonisch als digitaal. Het voordeel van een digitale melding is dat je de melding met de cliënt kunt doornemen en dat jouw eigen tekst leidend is. Bij acute onveiligheid adviseren we om direct telefonisch contact met ons op te nemen. Of 112 te bellen als dit nodig is.

Open melden, tenzij

Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk openheid te bieden aan de betrokkenen over wie de zorgen gemeld worden en welke zorgen gemeld zijn. Om die reden vragen wij je om jouw zorgen met de betrokkene(n) te bespreken (conform stap 3 van de meldcode) en hen te informeren dat je een melding gaat doen. Op dit uitgangspunt kunnen drie uitzonderingen zijn:

  • De veiligheid van het gemelde kind of andere gezinsleden in het gezin wordt bedreigd.
  • Jouw eigen veiligheid of die van collega’s wordt bedreigd.
  • Een melding leidt of kan leiden tot een verstoring in de vertrouwensrelatie met betrokkenen.

In bovenstaande gevallen willen we graag met jou overleggen over de mogelijkheid anoniem te melden.

Spoed

Neem in (vermoedelijke) spoedeisende situaties altijd telefonisch contact met ons op, zodat direct met jou besproken en afgewogen kan worden welke actie ondernomen moet worden en door wie.

Melden

Via onderstaande button ga je naar het online meldformulier. Dit formulier staat op een beveiligde omgeving.
Online melden

 Als wij een melding ontvangen, dan verwerken wij die melding eerst in ons systeem. Er vindt intern een weging (o.a. veiligheidstaxatie) plaats om te beoordelen welke vervolgacties door Veilig Thuis worden ingezet. Het streven is dit binnen 5 werkdagen te doen. Ook verzamelen wij informatie uit onze eigen systemen, bij de politie, de Raad voor de Kinderbescherming. We doen dit om een eerste inschatting te maken van de situatie en om na te gaan of er al hulpverleners bij betrokken zijn. 

Op basis van de veiligheidstaxatie besluiten we of we de melding overdragen aan een lokaal team van de gemeente of aan een gecertificeerde instelling. Als dat niet kan, dan starten we zelf een traject.

Alle informatie op het meldingsformulier (ook jouw contactgegevens) is ter inzage voor de betrokkene(n) vanaf 12 jaar en ouder. De beschrijving van de melding wordt opgenomen in het dossier en de betrokkenen kunnen daarvan een kopie opvragen.

Over de uitkomst van onze veiligheidstaxatie word je geïnformeerd. We vragen je ook om bij nieuwe zorgelijke signalen opnieuw de meldcode te volgen en/of contact met ons op te nemen.