Hulp nodig? Bel gratis 24 uur per dag 0800-2000 | Direct nood? Bel 112Deze site direct verlaten

Werkwijze Veilig Thuis

Bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid werken we volgens het Handelingsprotocol 2019. Dit is een eenduidige richtlijn voor het handelen van Veilig Thuis-medewerkers. Alle Veilig Thuis-medewerkers hanteren hiermee dezelfde mate van zorgvuldigheid en dat komt de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede. Voor de professionals buiten Veilig Thuis geeft het protocol een helder beeld van het samenspel tussen hen en Veilig Thuis. En de afwegingen die Veilig Thuis maakt tijdens het werkproces.

Per 1 januari 2019 zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de werkwijze van Veilig Thuis. Dit zijn de radar- en monitorfunctie, de veiligheidsbeoordeling, en de (her)verdeling van taken tussen Veilig Thuis en wijkteams. Wat deze wijzigingen precies inhouden, lees je in het document Veilig Thuis verbetert.

Meldcode professionals

De meldcode stelt professionals in staat om slachtoffers van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of mensenhandel beter en eerder in beeld te krijgen, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. De meldcode biedt ook de mogelijkheid om informatie uit verschillende meldingen te combineren en gezamenlijk te kijken welke hulp het meest effectief is.

Handelen volgens de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is verplicht. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. Aan de hand van 5 stappen bepaal je of melden bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid noodzakelijk is.

Dit kun je doen

Het is belangrijk dat je feitelijk en objectief beschrijft welke signalen je ziet. Kijk hierbij ook of andere personen in het gezin als getuige betrokken zijn bij het geweld. Zeker als er kinderen betrokken zijn, is het jouw verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor hun veiligheid. Ook als de kinderen niet jouw cliënt of patiënt zijn. De kindcheck is onderdeel van deze stap.

Praat over jouw zorgen met een collega of aandachtsfunctionaris. Vaak ben je niet de enige die iets heeft gemerkt. Iemand anders kijkt misschien op een heel andere manier naar jouw verhaal. Samen kun je bespreken wat je het beste kunt doen. Je kunt ook altijd overleggen met Veilig Thuis. We bekijken of jouw zorgen terecht lijken en wat je vervolgstappen kunnen zijn. Veilig Thuis heeft een vertrouwensarts die kan helpen om letsel te duiden en met wie artsen altijd kunnen overleggen.

Praten met de betrokken personen is een grote stap. Vaak weet je (nog) niet precies wat er aan de hand is. En je wil met het uitspreken van je zorgen de ander niet kwetsen of de vertrouwensband schaden. Daarnaast kan een slachtoffer of pleger van geweld zich misschien schamen en alles verborgen willen houden. Het kan ook voorkomen dat de zorgen niet kloppen. Toch is het goed om met de betrokkenen in gesprek te gaan over je zorgen. Als blijkt dat er wel sprake is van geweld, kunnen jullie samen bespreken hoe je hier iets aan kunt doen door bijvoorbeeld hulpverlening in te zetten. Als jouw veiligheid of die van een ander in gevaar kan komen door een gesprek, kun je deze stap overslaan.

Maak een inschatting van de aard en de ernst van de situatie op basis van de signalen, het overleg met een collega en het gesprek met de betrokkenen. Kijk op de site van de beroepsorganisatie voor het afwegingskader van jouw beroepsgroep of in de Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid. Op grond hiervan bepaal je of jouw vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling terecht is en of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

De belangrijkste vraag is of jij als professional in staat bent om de juiste hulp in te zetten voor iedereen in het gezin. En of dit leidt tot duurzame veiligheid. Ook hierover kun je met ons overleggen. Als je alle stappen gezet hebt en er is meer nodig dan jij kunt bieden, meld je zorgen dan bij Veilig Thuis.