Hulp nodig? Bel gratis 24 uur per dag 0800-2000 | Direct nood? Bel 112Deze site direct verlaten

Wat doet Veilig Thuis?

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Kinderen, volwassenen, ouderen en professionals kunnen bij ons terecht voor advies of een melding (vermoeden van) geweld, verwaarlozing of misbruik. Veiligheid staat hierbij centraal.

Contact opnemen met Veilig Thuis kun je als het thuis niet goed gaat of als je je zorgen maakt over anderen. Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan en die je niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar je weet het niet zeker.​​​​​​​

Veilig Thuis is er voor iedereen

Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als je zelf slachtoffer bent, als je je zorgen maakt om een ander, of als je zelf geweld gebruikt. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Het zijn zelfs de meest voorkomende vormen van geweld. Als jij ermee te maken hebt ben je dus niet de enige. Het is belangrijk dat het thuis weer veilig wordt en dat er hulp voor iedereen komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten! Ben jij dat?

Bekijk hier de video over ‘wat doet Veilig Thuis?’.

Onze organisatie

Veilig Thuis Gelderland-Zuid heeft een team van deskundige, SKJ-geregistreerde medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen aan wie je je zorgen over jezelf of een ander kunt voorleggen. Wij zijn onderdeel van GGD Gelderland-Zuid.

Samenwerking

Het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling is een ingewikkelde opgave. De herhalende, langdurige en complexe problemen vragen om een plan met heldere afspraken. Veilig Thuis Gelderland-Zuid werkt samen met partners als politie, hulpverlening, huisartsen, ziekenhuizen en sociale teams.

Wat gebeurt er als je belt met Veilig Thuis?

Onze medewerker kijkt samen met jou welke stappen jij kunt zetten. Ze kijkt of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Als je wilt of als dat nodig is, kun je anoniem blijven. Ons advies kan van alles inhouden. Bijvoorbeeld tips om jouw veiligheid te vergroten of tips over hulp die je een ander kan bieden. Belangrijk om te weten is dat jij de regie blijft houden om de veiligheid te herstellen. Bij een advies onderneemt Veilig Thuis geen acties

We overleggen met jou hoe we ons advies aan jou gaan registeren. Dat kan anoniem, met een adviesnummer of op jouw naam. De gegevens van degene waarover jij advies vraagt registreren we niet.

Is het advies niet voldoende? Of weet je zeker dat jij niet meer in staat bent om de veiligheid te herstellen? Dan kun je een melding doen over jouw zorgen. Dit kan telefonisch of schriftelijk per post of mail. Als je professional bent kun je gebruik maken van het zorgmeldformulier. Daarna bekijken we met jou welke problemen er zijn en welke hulp nodig is.

Doe je een melding? Dan schrijven we de  de gegevens op van degene waar je je zorgen over maakt. En houden we in een dossier bij welke stappen we zetten. Soms is snel duidelijk wat er nodig is in een gezin. In dat geval gaat Veilig Thuis deze hulp organiseren. Meestal schakelen we een hulpverlener uit jouw gemeente in. Het kan dan gebeuren dat je zelf nooit contact hebt met Veilig Thuis.  Je hebt dan contact met de hulpverlener om de veiligheid te herstellen.

Soms is niet duidelijk wat er aan de hand is. In dit geval gaan we dat eerst uitzoeken.  dWe praten met iedereen in het gezin. Ook met kinderen onder de 4 jaar. We praten ook met anderen die kunnen helpen bij het herstel van de veiligheid. We doen dat zo veel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Lukt dat niet? Dan mogen we ook onderzoek doen zonder dat de je het daarmee eens bent. Is na onderzoek nog hulp nodig? Dan organiseren we die hulp.

 

Om ons werk te kunnen doen werken samen met veel organisaties, zoals de hulpverleners in jouw gemeente, gespecialiseerde hulpverleners, artsen, scholen, politie en justitie en de Raad voor de Kinderbescherming.

Na een melding van huiselijk geweld kan de politie samen met Veilig Thuis bekijken of een tijdelijk huisverbod kan helpen om het geweld te stoppen. In dat geval moet een van de volwassenen het huis verlaten. Ook mag de uithuisgeplaatste minimaal 10 en maximaal 28 dagen geen contact met de andere gezinsleden hebben. In deze periode bekijkt Veilig Thuis met alle betrokkenen wat er moet gebeuren om het geweld definitief te stoppen.

Meer informatie over het tijdelijk huisverbod.