Hulp nodig? Bel gratis 24 uur per dag 0800-2000 | Direct nood? Bel 112Deze site direct verlaten

24 mei 2022

Lokale Alliantie ‘Veilig Ouder Worden’

Onlangs werd het samenwerkingsconvenant Lokale Alliantie ‘Veilig ouder worden’- Nijmegen ondertekend. Afgevaardigden zetten hun handtekening onder het document waarin de doelen en onderlinge afspraken staan om ouderenmishandeling (waaronder financieel misbruik) gezamenlijk aan te pakken.

Op 21 april hebben alle kopgroep-leden, samen met wethouder Zorg & Welzijn Grete Visser, het convenant ondertekend. In haar speech benadrukte de wethouder vanuit haar rol en zorgachtergrond , hoe belangrijk deze Lokale Alliantie is. Veilig ouder worden is namelijk niet vanzelfsprekend!

De Lokale Alliantie – Nijmegen heeft een primeur in Nederland, want zowel CWZ als het Radboud UMC zitten in het team. Hiermee laten ook de ziekenhuizen in Nijmegen het belang van een Lokale Alliantie ‘Veilig ouder worden’ zien. Maar ook de andere belangrijke partners als banken, notarissen, bewindvoerders, politie, Veilig Thuis en zorgorganisaties spelen een net zo’n belangrijke rol binnen de Lokale Alliantie.

Wat is de Lokale Alliantie ‘Veilig Ouder Worden’?

De Lokale Alliantie is een professioneel gezelschap, van commerciële en niet-commerciële, private en publieke deelnemers die hun kennis van voorkoming en aanpak van (financieel) misbruik van ouderen met elkaar bundelen en gaan delen. Voor alle (semi-)professionals die met kwetsbare mensen werken en in het bijzonder met ouderen, is de Lokale Alliantie – Nijmegen het klankbord bij ‘niet pluis’ gevoelens. De problematiek bij misbruik binnen een afhankelijkheidsrelatie is dat er buiten de zorgvraag zich ook financiële en/of juridische misstanden voordoen. Binnen de Lokale Alliantie -Nijmegen is een combinatie van al deze specialismen samengebracht en gaan we oplossingen bedenken om misstanden te voorkomen en indien gevraagd te helpen in de aanpak.

Wat is het doel van de Lokale Alliantie ‘Veilig Ouder Worden’?

Zoveel mogelijk mensen binnen de doelgroepen op tijd informeren over hoe zij nu zelf kunnen voorkomen, dat ook zij later ten prooi vallen aan mensen met verkeerde intenties. De Lokale Alliantie – Nijmegen gaat dit doen door organisaties te informeren over het fenomeen misbruik van ouderen en zullen mogelijkheden bieden om te helpen voorkomen door kennis te delen.