Hulp nodig? Bel gratis 24 uur per dag 0800-2000 | Direct nood? Bel 112Deze site direct verlaten

Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld; de materie is complex en de doelgroep waarmee gewerkt wordt, vraagt (vaak) om een andere benadering dan de reguliere werkwijze binnen de hulpverlening. Casuïstiek waarbij eer een rol speelt vraagt dus om een specifieke aanpak met de juiste deskundigheid.

Sinds 2021 ontvangt Veilig Thuis Gelderland-Zuid een subsidie van de Gemeente Nijmegen om het project ‘eergerelateerd geweld’ meer bekendheid te geven binnen de regio Gelderland-Zuid.

Doelen van het project

  1. Betere ondersteuning van slachtoffers van eergerelateerd geweld door het vergroten van deskundigheid bij Veilig Thuis medewerkers en ketenpartners; 
  2. Een goede samenwerking tot stand brengen met ketenpartners.  

Om de doelen te bereiken onderneemt de projectgroep activiteiten.

Activiteiten van de projectgroep

Ons team kan een voorlichting geven op locatie.

Inhoud van de voorlichting

  • Wat betekent eer voor jou?
  • Wat is de definitie van EGG?
  • Waarom is het belangrijk om de verschillen te kennen tussen een gezins- en familiecultuur?
  • Hoe signaleer je EGG en wat zijn vormen van aantastingen in de eer en eerherstel?
  • Hoe handel je als je signalen hebt en wat zijn de do’s en dont’s?
  • Wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen huiselijk geweld en EGG?
  • Wist jij dat er een specifieke meldcode is voor EGG? Aan de hand van beeldmateriaal en praktijkvoorbeelden bieden wij je een eerste kennismaking met het thema.

Duur voorlichting

De voorlichting duurt 3 uur.

Aanvragen

Stuur een e-mail naar Jelle Kraaikamp.

Ons team kan een voorlichting geven op locatie.

Inhoud voorlichting

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating geeft voorlichtingen over huwelijksdwang en achterlating. Wat is het? Wat zie ik? Wat vraag ik en wat doe ik? Het zijn interactieve workshops waarin je aan de hand van geanonimiseerde praktijkvoorbeelden dieper ingaat op complexe casuïstiek bij achterlating van minderjarigen of afhankelijk verblijf.

Aanvragen en meer informatie

Stuur een e-mail naar Jelle Kraaikamp.

Een aantal keer per jaar organiseren we themabijeenkomsten in Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Dit doen we om kennis, vaardigheden en ervaringen met elkaar te delen.
Vanaf 2023 worden de themabijeenkomsten in Rijk van Nijmegen georganiseerd samen met het Netwerk Cultuursensitief Werken.

Geïnteresseerd in een themabijeenkomst? Stuur een e-mail naar Jelle Kraaikamp.

 

Eén keer in de twee maanden stuurt de projectgroep een nieuwsbrief. Wil jij op de hoogte blijven van de activiteiten die de projectgroep onderneemt, save the dates en lees-, kijk en luistertips? Meld je dan aan!

Je kent iemand die mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld. Waarschijnlijk speelt familie-eer hierbij een rol. We hebben een folder ‘Eergerelateerd geweld. In deze folder lees je wat je kunt doen als als hulpverlener. En hoe Veilig Thuis hierbij kan helpen.

Vraag de folder aan.

Ben jij op zoek naar een contactpersoon eergerelateerd geweld in de regio Gelderland-Zuid? Neem contact op met een van de aandachtsfunctionarissen van Veilig Thuis.

Jelle Kraaikamp
Projectleider intern
+31 6 11397440
jkraaikamp@veiligthuisgz.nl 

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Volg ons op LinkedIn.